موتورسواری پوتین در فستیوال موتورسواران در کریمه
00:56