روحانی که بدون عمامه در مناطق سیل‌زده بیل به دست گرفت
00:24