پیام همدردی عادل فردوسی پور برای مردم خوزستان
۰۰:۳۶