اپل اشتباها ۶۰ آیفون ۱۵ پرومکس برای یکی از مشتریان خود فرستاد!
۰۳:۵۳