وقتی هاشم بیگ‌زاده کاری می‌کند تا امیر قلعه‌نویی با دست به سرش بکوبد
00:57