انتقاد طنزگونه بزرگمهر حسین پور به مشکلات اقتصادی
۰۰:۵۳