واکنش رییس فدراسیون پزشکی به ماسک نزدن چند بازیکن
۰۲:۱۴