بخشی از درگیری‌های شدید در حاشیه بازی آلومینیوم - تراکتور
۰۰:۱۴