شیث رضایی: اگر یک گلوله در تفنگم داشتم به قطبی شلیک می‌کردم
۰۱:۰۷