استفاده حریرچی از ماسکی که با تکه‌ای از پیژامه درست شد!
۰۲:۳۲