بیماران کرونایی که در خیابان‌های ایتالیا جان می‌دهند!
00:52