براهموس: همکاری روسیه و هند در توسعه یکی از خطرناک‌ترین تسلیحات جهان
۰۲:۱۵