بعضی وقت‌ها بیاین تو مترو، مردم رو هل بدید اصلاً!
01:03