پورشه ای که از اعتراضات جلیقه زردها در پاریس در امان نماند
01:03