نماهنگ تحسین شده «سیستان»، ساخته شده در استودیو رامکا
۰۵:۱۷