پاسخ سوال‌های مخاطبان درباره سهمیه بندی بنزین / سهمیه آذرماه تا چند ساعت دیگر در کارت سوخت‌ها واریز می‌شود
۰۲:۵۲