سکانسی از فیلم ترسناکِ "ضد مسیح" (شیطان)(1974)
۰۵:۰۹