وی اس تی تحت کانتکت Native Instruments SYMPHONY ESSENTIALS PERCUSSION
۰۵:۰۹