صحنه‌ دلخراش از کوره سوزاندن اجساد قربانیان کرونا
01:20