آموزش تصویری تنظیم استاتیک IP، Default Gateway و DNS در لینوکس با netplan
۱۲:۳۴