فیلم دیده‌نشده‌ از حضور رهبر انقلاب در کنار شهید جهان‌آرا
۰۱:۴۶