هند پمپ فشار و پمپ تستر فشار هیدرولیک فلوک Fluke 700HTPK
۰۵:۳۲