سوره‌ای که شما را از تمام بندگان خدا بی‌نیاز می‌کند!
03:01