پخت کباب ۱۱۰ متری برای نیازمندان در روز عید غدیر
۰۲:۲۱