بازی Left Alive از سوی اسکوئر انیکس معرفی شد
01:06