این جنگنده برای نیروی هوایی روسیه اهمیت بالایی دارد
۰۱:۴۵