له کردن تلفن همراه ده‌ها دانش آموز با چکش در مراسمی باشکوه!
۰۰:۲۳