رونمایی از دستاورد جدید سپاه پاسداران در زمینه مقابله با کرونا
۰۱:۵۹