صحبت های تند فرشید اسماعیلی و داریوش شجاعیان علیه مدیران استقلال
۰۵:۱۲