پاسخ امیر جعفری به ویدئوی جنجالی که این روزها دست‌به‌دست می‌شود
۰۲:۱۶