کریس رونالدو به‌خاطر یک کودک بیمار اتوبوس تیمش را نگه داشت
۰۰:۴۳