ترامپ در روزهای تلخ مرگ و میر در آمریکا به پارتی رفت!
۰۰:۵۵