شستشوی نمای ساختمان با طناب،شستشو نما در تهران
۰۱:۰۴