صدیقه کیانفر ویدیویی منتشر کرد و گلایه‌هایی بر زبان آورد که این روزها عجیب نیست
00:52