گفتگو با عباس هاشمی مجری برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی (هامکس 2022 ) در پنل تخصصی فرصتهای سرمایه گذاری مشترک با کشورها
۰۴:۰۰