اجرای رقص گروهی بانوان در برج میلاد /از شایعه تا واقعیت
۰۱:۰۰