لورل و هاردی در فیلم صدای بلند – The Big Noise
1:13:59