لورل و هاردی در فیلم صدای بلند – The Big Noise
۱:۱۳:۵۹