تصویربرداری از یک قلاده خرس سیاه در منطقه کلمرز کرمان
۰۰:۴۱