پناه بردن سگ به پست امداد جاده ای کهگیلویه و بویراحمد
۰۱:۱۵