کنایه مجری به بدهی استقلال و پرسپولیس و راهکار مهران مدیری!
۰۰:۵۳