نگار پژوه :: عیب یابی و پایش ارتعاشی سیستم دوار منطبق بر تبدیل سریع فوریهfft - condition monitoring
۰۱:۱۵