هیجان مردم در لحظه جاری‌شدن زاینده رود در سی‌وسه پل
02:07