دیدار سردار محمدیان و هیات همراه با خلیفه ارامنه تهران
۰۲:۱۷