خواستگاری سامان صفاری از ویدا جوان در سریال روز های آبی
۰۰:۵۹