جزئیات جدید از ریزش ساختمان متروپل آبادان_ شمار جانباختگان به ۳۴ نفر رسید
۰۲:۳۸