حضور در ورزشگاه دورتموند را بصورت واقعیت افزوده ، تجربه کنید !
۰۰:۱۵