تصاویر دیدنی از حباب‌های یخ‌زده دریاچه لیان‌هوا در چین
۰۰:۵۶