روایت دانشجوی ایرانی قرنطینه شده در ووهان چین برای بی‌بی‌سی فارسی
۰۳:۰۵