صحبت بهاره رهنما درباره واکنش مردم نسبت به جدایی اش از پیمان
۰۰:۵۸