مراسم اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی استان زنجان - ایرنا
02:03